Makaleler bilimsel metinlerin hazırlanmasında en önemli türlerden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Hazırlanan bilimsel makalelerin amacı bir fikrin doğruluğunu ya da ortaya çıkarılan düşüncelerin bilimsel niteliğe dayandırılarak ispatlanması ve sunulmasından oluşmaktadır. Bilimsel ya da akademik makaleler dergilerde, kitaplarda yayınlanması sureti ile hazırlanmaktadır.

Makalelerin yazımı uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Makaleyi yazan kişinin fikri, kişiliği, tutumu ya da konu hakkında ki tavrı bu şekilde yazılan metinlerde hissedilmemesi gerekmektedir. Makalelerde kaynak araştırması ciddi bir unsur olmaktadır. Kaynaklar belirli kurallar çerçevesinde belirtilmesi gerekmekte ve bu kaynaklar bilimsel ölçütler doğrultusunda yapılmalıdır.

Makale yazımında dikkat edilmesi gerekilen hususlar aşağıda yer almaktadır;

  • Makalenin yayınlanacağı formata uygun bir şekilde hazırlanması,
  • Somut bulgular ışığında hareket edilmesi,
  • Makalenin konusunu kanıtlamaya yönelik çalışma yapılması,
  • Dergi ya da internette yayınlanması,
  • Olabildiğince belirgin sonuçların elde edilmesi,
  • Yalın ve sade yazım şekli olması gerekmektedir.

Makalelerin en önemli olgusu, ortaya çıkarılması istenilen tezi kanıtlarla beraber ispatlanması gerekmektedir. Bu nedenle farklı kaynaklardan faydalanması gerekmektedir. Makale yazımı  deneyimli, makale yayını yapmış uzman kişilere bırakılması gerekmektedir. Bizler bu konuda profesyonel, akademik düzeyde yer alan hocalara emanet etmekteyiz. Daha detaylı bilgi alabilmek amacıyla iletişim kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.