Akademik seviyede yükselmek isteyen sağlık, fen bilimleri, sosyal bilimler gibi eğitimlerde yer alan bireylerin araştırma yapmaları gerekmektedir. Spss analizinden önce toplanan verilerin büyük çoğunluğu anketler üzerinden elde edilen verilerdir. Sonra ki aşama Spss analizi yapan yerleri araştırmaktır. Spss analiz ücretleri, spss analizi yapan yerler tarafından birçok fiyat sıkalası çıkabilmektedir. Birçok Spss analizi yapan yer, yüksek kar elde etmek amacıyla fahiş fiyatları sizlere iletebilmektedir. Spss analizi yaptırmak istiyorum diyorsanız eğer 5 yıllık deneyimimiz ve uzman istatistikçi kadromuz ile spss analiz ücretleri konusunda bütçenizi zorlamayacak en uygun fiyatları sizlere sunmaktayız.

Firmamıza Spss analizi yaptırmak isteyen ilgililer, spss analizinde isteklerini detaylı bir şekilde kendilerinden aldıktan sonra uzmanımız tarafından fiyat iletilir. Daha sonrasında uzmanımız ile spss analizini yaptırmak isteyen ilgili de konuşarak detayları daha net bir şekilde görüşmektedir. Spss analizini yapacak olan uzmanımızla böylelikle irtibat halinde olabilir ve anlaşılmayan noktalarda da size yardımcı olur. Ayrıca spss analizinin yorumlanması da oldukça önemlidir. Yapılan yorumlar spss analiz ücretleri kısmına tamamen dahil olmaktadır.

spss-analiz-ücretleri
Hizmetimizde yalnızca SPSS outputunda yer alan tabloları iletmemekteyiz. Yapılan tabloları düzenleme ve yorumlamaları ile birlikte iletmekteyiz. SPSS analizinde anlamadığınız her aşamayı uzmanımız ile görüşerek soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz. SPSS analiz ücretleri bu aşamada herhangi bir farklılık göstermemektedir. Meta Akademik Danışmanlık firması hem uzman kadrosu ile başarıyı hem de istatistik analiz ücretleri konusunda en uygun fiyatları iletmekteyiz. Aşağıda yer alan Talep Formunu doldurabilir ya iletişim kısmından bizleri arayabilirsiniz.

Spss Analizi Yaptırmak İsteyenler

Meta Akademik Danışmanlığa başvuran bireyler birçok aşama farklılığı ile farklı talepleri olmaktadır. Buna yönelikte spss analiz ücretleri konusunda farklılık olabilmektedir. Spss analiz ücretleri konusunda farklılık oluşturan etmenler;

Spss ortamına veri girişi

Spss ortamında veri girişi yapılmış çalışmalar spss ortamına veri girişi yapılmamış çalışmalara göre daha uygun spss analiz ücreti oluşturulacaktır. Spss ortamında olmayan veriler anket üzerinde ya da excel de bulunmaktadır. Excel de yer alan veriler Spss ortamına kolaylıkla aktarılarak belirli düzenlemeler yapılmaktadır. Anket ortamında olan veriler ise Spss ortamına aktarmak süre alan bir işlemdir. Özellikle uygulanan kişi sayısı ve ankette yer alan ölçek ve soru sayısı bunda başlıca etmenleri oluşturmaktadır. Anketten spss ortamına girilen ve analizi uygulanacak verilerin istatistik analiz ücretleri, excel ortamında yer alan verilerle spss analiz ücretleri oranında biraz daha yüksek fiyatta olmaktadır.

Talep edilen analiz aşamaları

Spss üzerinde yapılan analizler neticesinde bir takım hipotezlerin nasıl bir analiz uygulanacağı konusunda kararsız kalınan ya da Spss programını bilmeye, bu alanda uzman olmayan bireyler analizin tablo ve yorumlarını bize bırakmalarına yönelik talepleri bulunmaktadır. Buna yönelik istatistik analiz ücretleri konusunda farklılık bulunmaktadır. Bizler analizin her aşamasında sizlere destek sağlamaktayız ve uzmanımız ile irtibatta bulunma, takıldığınız, anlamadığınız yerlerde sizlere ücretsiz destek vermekteyiz. Ücretsiz destek hizmetimiz çalışma tesliminden sonra da devam etmektedir.

Hipotez ve Araştırmaya Uygun Analiz Tespiti

Veriler toplandıktan sonra son aşama olan analiz aşamasında danışman hocalar hangi analizlerin uygulanması gerektiğine dair bilgi paylaşamı yapmayabilmektedir. Bu durumlarda uzmanlarımız hipotez oluşturup ve bu hipotezlere uygun hangi analizlerin uygulanacağına karar vermektedir. Bu aşamalarda uzmanımız ile irtibat halinde olabilirsiniz. Spss analiz ücretleri bu şartlarda çok fazla etki etmemektedir. Uzman kadromuz bu durumu gözardı ederek spss analiz ücreti talebinde bulunmaktadır. Uzmanlarımız yalnızca yapılan analize göre fiyat talebinde bulunmaktadır. Sizlerin talep ettiği hipotez kurma ve analize karar verme aşamasını da ekleyerek fiyat talebinde bulunmamaktadır.

Parayla Spss Analizi Yaptırma Aşamasından Önce Anket Soruları Hazırlama

Meta Akademik Danışmanlık istediğiniz talepler doğrultusunda istatistikçi uzman kadromuz sizlere anket hazırlamaktadır. Anket oluşturmak oldukça zor bir aşamadır. Baştan bir anket sorusu hazırlanması için birbirleri arasında tutarlılığının ölçülmesi gerekilmektedir. Oluşturulan bu anket ortalama olarak 5 kişiye çözdürülerek spss ortamında belirli analizler ışığında hangi sorunun ankette olmaması ya da düzeltilmesi gerekildiğine dair karar verilir. Anket hazırlama konuya göre, anket soru sayısı ve ölçeklere göre fiyat farklılığı bulunmaktadır. Anketler derecesine göre 60-150 tl arasında değişkenlik göstermektedir. Anket hazırlama aşaması öncelikli olmasından dolayı spss analiz ücretleri olarak dahil olmamaktadır. Anket hazırlama hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Parayla anket hazırlatmak istemiyorsanız ve anket sorularının nasıl oluşturulacağı konusunda yeterli bilginiz yoksa anket nasıl hazırlanır makalesini okuyabilirsiniz. Anket soruları yurtdışında test edilmiş, ülkemizede belirli değişkenler neticesinde uyarlanarak düzeltme yoluyla oluşturulması oldukça yaygındır. O nedenle sizlere kendi talebinize uygun anket sorularını barındıran yabancı bir platform olan bu siteyi ziyaret ederek anket sorularına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sağlık alanında anketlere ulaşmak için de bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Anketi internet yolu ile mi yoksa kağıt üzerinden mi çözdürme konusunda kararsızsanız sizlere bu konuda birkaç tavsiye vereceğiz. İnternetin getirmiş olduğu birçok avantaj bulunmaktadır. Bunlardan biriside anketinizi online ortamda oluşturup kitlenize ulaştırmak ve çözdürmektir. Peki bu nasıl yapılmaktadır?

  • Google’ın sunmuş olduğu Google form sitesinden ücretsiz bir şekilde anket sorularınızı orada oluşturabilirsiniz. Bunu yapabilmek için gmail hesabınızın olması gerekmektedir.
  • Google form üzerinden oluşturmuş olduğunuz anketinizi platformlarda paylaşarak kitlenize ulaştırabilirsiniz.
  • İlgili kişiler anketinizi çözdükçe veriler Google formda depolanacaktır. Daha sonrasında bunları excel olarak indirebilirsiniz.
  • Excelde yer alan tüm veriler kolaylıkla Spss programına kolaylıkla aktarılabilmektedir. Spss programına katarılan veriler belirli numaralandırma yapılması gerekmektedir. Bunları bilmiyorsanız ya da vaktiniz yoksa bizlerden talep edebilirsiniz. En uygun spss analiz ücretleri  iletmekteyiz.

Kağıt üzerinden yapılan anketlerin spss ortamına girmesi oldukça zaman alan bir faaliyet olmaktadır. Online platformda yapılabilecek bir anket sorunuz mevcut ise bu şekilde yapmanızı önermekteyiz.

Spss Analiz Ücretleri Doğrultusunda Kullanılan Testler

Spss programı IBM  tarafından 1968 yılında bilgisayar programı olarak tasarlanmıştır. Bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan Spss programı ülkemizde de TÜİK, Sağlık Bakanlığı gibi devlet kurumlarında da kullanılmaktadır. Spss programını indirmek için tıklayınız .

Spss programını kullanılabilmek için istatistik terimlerini bilmek, verilere ve hipotezlere uygun hangi analizlerin kullanılmasına yönelik bilgileri öğrenmek ve detaylı bir şekilde bilmek gerekmektedir. Spss analizi üzerinden elde edilen veriler yalnızca tabloların oluşturulması değil, onların yorumlanması da oldukça önemlidir. O nedenle spss analizini uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

spss-analiz-ücretleri

Meta Akademik Danışmanlık uzman istatistikçi kadro ile spss analiz ücretleri en uygun fiyatla sizlere danışmanlık hizmetimizi sağlamaktayız. Analizi yapan uzmanımız ile sizler birebir telefonla görüşebilme imkanı sağlıyoruz. Böylelikle analizlerde anlamadığınız noktalarda sizlere destek sağlayabilmekteyiz. İstatistik analiz ücretleri, spss analizi yapan yerlere göre bütçenizi zorlamayacak en uygun fiyat garantisini vermekteyiz.

“Bir insanın ölümü trajiktir, on insanın ölümü dramatiktir, bir milyon insanın ölümü ise sadece bir istatistiktir.” Josef Stalin

Spss Analizi Aşamasında Uygulanan Analizler

Meta Akademik Danışmanlık bünyesinde spss analiz ücretleri konusu doğrultusunda istenilen analizler ve uzman istatistikçilerimiz tarafından yapılan genel olarak aşağıda yer almaktadır;

Geçerlilik güvenirlik analizi

Normallik analizi

Eksik veri analizi

Regresyon Analizi

Korelasyon Analizi

Hotelling T2 Testi

Ki-Kare Analizi

Friedman Testi

Cochran Q Testi

Tek Yönlü Varyans veya İki Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Tek Yönlü veya İki Yönlü Manova

Kruskal Wallis Testi

Mann-Whitney U Testi

Wilcoxon Testi

Nemenyi ve Dunn’s Testleri

Kovaryans Analizi

Basit Doğrusal Regresyon

Kanonik Korelasyon Analizi

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli

Lojistik Regrasyon Analizi

Faktör Analizi

Discriminant (Ayırma) Analizi

Cluster (Kümeleme) Analizi

Çok Boyutlu Ölçekleme

Meta Akademik Danışmanlık bünyesinde uzman istatistikçiler tarafından Spss programında yer alan bütün analizler tarafımızca en uygun spss analiz ücretleri ile sizlere profesyonel destek sağlamaktayız. Spss analiz ücretleri analizin derecesine göre farklılık göstermektedir. İstatistik analiz ücretleri veri girişleri, analiz türlerine, derecelere göre 100 tl-800 tl arasında farklılık gösterecektir. Spss analizi yapan yerler dışında bizler en uygun spss analiz ücretleri sunmaktayız. Uzmanımız ile analiz hakkında detaylı olarak görüşebilir, çalışma başlamadan, çalışma sürecinde ve çalışma bitiminde de irtibat kurabilme olanağı sağlamaktayız. Daha detaylı bilgi alabilmek için iletişim kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.

TALEP FORMU

Talep Formunu doldurun size en hızlı şekilde dönüş sağlayalım.