İstatistik Analizi Yaptırmak

Bilimsel araştırmalarda kullanılan Spss programı yalnızca bu programda uzman kişilerin ellerine teslim edilmesi gerekmektedir. Spss veri analizi danışmanlığı; Spss analizinde uzman olmayan araştırmacılar, tez yazan kişiler Spss analizini yaptırmak ve Spss analiz ücretleri ya da istatistik analiz ücretleri hakkında da bilgi sahibi olmak istemektedirler. Spss analiz ücretleri ya da istatistik analiz ücretlerine etki eden detaylar hakkında bilgi için tıklayınız. Spss analizi yapan yerler araştırılmaktadır. Meta Akademik Danışmanlık bünyesinde spss analiz ücretleri en uygun fiyat garantisi vermekteyiz. Yalnızca bu alanda uzman istatistikçiler tarafından Spss analizi yapılmaktadır. Spss analizi ücretleri ve Spss analizinde sizlere vereceğimiz hizmetlerle alakalı detaylı bilgi için iletişim kısmından bizleri arayabilirsiniz.

Günümüzde teknolojinin hızla artmasıyla beraber verilerde de artış meydana gelmekte ve bu verilerin analiz edilmesi, yorumlanması büyük önem arz etmektedir. SPSS, istatistik alanında ilk program olup bilimsel araştırmalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. SPSS programı istatistik alanında uzman kişiler tarafından yapılması ve yorumlanması gerekmektedir. Meta Akademik Danışmanlık bünyesinde Spss analizi yaptırmak isteyen bireyler, analizi uygulayacak uzman istatistikçi ile iletişim sağlama imkanı sağlamaktayız. Böylelikle analiz aşamalarında anlamadığınız noktalarda uzmanımıza sorabilir ve detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Genel hatlarıyla çalışmalarda yapılan analizler;

spss-veri-analizi-danismanligi
 • Frekans Analizi
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Çapraz Tablo
 • Grafikler
 • Geçerlilik Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Faktör Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Basit Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
 • Bağımsız T testi
 • Mann Whitney U Testi
 • Mc Nemar Testi
 • Mood Medyan Testi
 • Kendall W Testi
 • Wilcoxon T Testi
 • Friedman Testi
 • Cochran Q Testi
 • İşaret Testi
 • Kolmogorov-Smirnov Testi
 • Anova
 • Aracılık Etkisi
 • Pearson Ki-Kare Analizi

ANKET HAZIRLANMASI

Belirli bir konuya özgü deneyim, fikir ve duygulara yönelik hedef kitle olarak seçilen bireyler üzerinden çalışmacı tarafından anlayabilme amacıyla hazırlanan soru formunu oluşturmaktadır. Anket araştırma kısmının en temel ve bir o kadar da zor olan kısmını oluşturmaktadır. Problemin çözümlenmesine yönelik değişkenler belirlenerek anketin sınırlılığıda belirlenmiş olmaktadır.

Anket Formu Hazırlama

Açık Uçlu Sorular

Cevaplayıcılardan yanıtlar alınır iken araştırmacı tarafından ölçeklerin belirlenmediği soru şeklidir. Bu soru tipinde cevaplayıcılar sorudan anlamış olduğu şekilde cevap vermektedir. Ancak hem cevaplayıcı hemde araştırmacı tarafından zaman almaktadır. Cevaplayıcı bu soruyu yazma aşamasında zaman kaybı yaşar iken araştırmacı bu verileri raporlaştırma açısından zorluklar meydana gelmektedir. Ayrıca sorulan soruyu her cevaplayıcı farklı yorumlayabilmekte ve sağlıklı veriler elde etme de zorlanılacaktır.

Kapalı Uçlu Sorular

Soru için seçenekler verilmekte ve bu seçeneklerden bir veya birden fazlasını cevaplayıcılar tarafından seçilmesi istenmektedir. Araştırmacının belirlemiş olduğu bu seçenekler veri giriş aşamasında kolaylık sağlamakta ve hata payları SPSS ortamında daha kolay bir şekilde farkedilmektedir.

Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Soruların Kullanımı

Bazen bir soru da hem kapalı hem de açık uçlu sorular sorulmaktadır. Bu soru şeklinin amacı kapalı uçların yanında daha da ayrıntılı cevap alınabilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Anket formunun hazırlanma süreci oldukça zor bir süreç olmaktadır;

 • Cevaplayıcılar tarafından soruların kolay, anlaşılabilir, kısa olması,
 • Sorunun herkes tarafından aynı anlama gelebilmesi ve sade bir dil kullanmak gerekmektedir.
 • Soru maddelerinde konuya yönelik bir olay, davranış gibi sınırlama yapılarak sorulması gerekmektedir.
 • Soruların belirli bir hedef kitleye sorulması gerekiyorsa, o hedef kitlenin belirlenebilmesi için ön sorunun hazırlanması gerekmektedir.
 • Çok uzun soruların yer alması cevaplayıcılar tarafından yorucu olmaktadır. Bu nedenle kısa kelimelerle anlaşılabilen sorularda cümle uzatılması yapılmaması gerekir,
 • Kişisel bilgilerin soru formunun son sorularda yer alması daha uygun olmaktadır
 • Soru sıralamasının belirli bir düzeni olması gerekmektedir,
 • Araştırma konusunu kapsayacak şekilde soru sayısı belirlenmelidir,

Anket bu aşamalardan sonra belirli bir gruba anket soruları cevaplandırılır. Burada amaç soruların nasıl anlaşıldığını, güvenilik ve geçerliliğin test edilmesidir. Böylelikle sorularda değişik yapılır ya da anketin doğru bir şekilde oluşturulması ile araştırmaya devam edilir.